//
logo-fundacja-alingua-ok

Słowa mają wielką moc.

Gdyby było inaczej, zlepki liter nie byłyby centralną osią, wokół której tworzą się kultury świata, a setki tysięcy osób z najodleglejszych zakątków globu nie zanurzałyby się każdego dnia w rzeczywistości wykreowanej przez autorów. Słowa są piękne, ale zawsze należy używać ich z rozwagą. Tak niewiele potrzeba, by kogoś zranić – wystarczy coś powiedzieć. Czasem tak niewiele wystarczy również, by komuś pomóc.

Dzięki najkrótszemu przetłumaczonemu wyrazowi ktoś inny zyskuje szansę otrzymania pomocy. Jedno słowo to szansa na nowatorską terapię, operację, wykształcenie, pracę, książkę.
Fundacja Alingua Zdjęcie Symboliczne
Powyższe aspekty stały się główną motywacją do utworzenia Fundacji Alingua Pomocne Słowo. Do nadrzędnych celów działania Fundacji należą:

  1. wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie wykonywania tłumaczeń, w szczególności poprzez pomoc osobom potrzebującym (zwłaszcza chorym i ubogim)
  2. wspieranie innych podmiotów prowadzących inicjatywy społeczne, w szczególności w zakresie tłumaczenia (w tym tłumaczenie dokumentów na potrzeby tych podmiotów lub osób wspieranych przez te podmioty),
  3. promowanie języka polskiego w kraju i za granicą.

Swoje cele Fundacja osiągać będzie poprzez m.in.:

  1. wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych dla osób, które nie mogą sobie zapewnić profesjonalnej usługi tłumacza,
  2. współpracę z innymi organizacjami w zakresie wykonywania dla nich tłumaczeń,
  3. pozyskiwanie podmiotów zajmujących się tłumaczeniami w celu wspierania Fundacji w jej działaniach,
  4. prowadzenie kursów, szkoleń i podobnych wydarzeń dotyczących tłumaczeń i nauki języków obcych, a także języka polskiego dla obcokrajowców,
  5. działalność badawczą, w szczególności przeprowadzanie ekspertyz, analiz i raportów,
  6. organizowanie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin,
  7. pomoc organizacyjną, rzeczową i finansową dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej oraz dla instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Głęboko wierzymy, że niesione przez nas „pomocne słowo” będzie miało dla wielu potrzebujących ogromną moc, dzięki której wyda jeszcze większe owoce w przyszłości.

Jeśli chcą Państwo dodatkowo wspomóc naszą fundację, mogą to Państwo uczynić, wpłacając wybraną kwotę na konto bankowe fundacji: 36 2490 0005 0000 4530 8369 2489. Każda, nawet najmniejsza wpłata przybliża nas do wspólnego celu – niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują.

Dane kontaktowe:

emailfundacja@alingua.pl

telefon660778645

AdresFundacja Alingua Pomocne Słowo
ul. Rakowicka 8/14
31-511 Kraków
Top